Medische Projecten

In heel wat streken in Kenia zijn er maar weinig klinieken, artsen en verpleegkundigen. Mensen moeten nogal eens een flinke reis ondernemen voor een medische behandeling. In die streken is de kindersterfte nog hoog en hebben ouderen het vaak veel moeilijker dan we in de westerse wereld gewend zijn. 

In Plateau (vlak bij de Nundoroto Farm) is al sinds 1963 een ziekenhuis. Dat zorgt er voor dat er ook voor de armere plattelandsbevolking in de wijde omgeving van Plateau medische zorg is. Het gaat vooral om verloskunde, kindergeneeskunde, een uitgebreid Aids-programma (met meer dan 1000 patienten die HIV besmet zijn of Aids hebben), de behandeling van malaria en van diverse infectieziekten. Door samenwerking met het universiteitsziekenhuis in Eldoret kan er hoogwaardige medische zorg worden verleend.

Onlangs heeft SCHiK (na overleg met onze medisch adviseur dr. Wim de Visser) een bloedanalyse apparaat aan het ziekenhuis gedoneerd. Dat komt zeer goed van pas bij het stellen van diagnoses voor heel verschillende aandoeningen. 

 Medische Projecten