Samenwerking met Partners Worldwide

In 2014 is er een hechte samenwerking ontstaan met Partners Worldwide (PWW), een Amerikaanse Christelijke organisatie met dezelfde doelstellingen als SCHiK. Terwijl het SCHiK Loonbedrijf (in Kenia onder de naam: Nundoroto Farm Project) zich richt op verbetering van de landbouwproductie, richt Partners Worldwide zich op verbetering van de melkveehouderij en de melkproductie. Met het oog daarop is er nu op Nundoroto Farm een (model)stal gebouwd: de Nundoroto Dairy Farm. Dit vult elkaar mooi aan. Het SCHiK Loonbedrijf produceert het kuilvoer voor de melkveehouderij van PWW.

 

Bovendien brengt deze samenwerking nog meer werk voor Nundoroto Farm. De mannen van Nundoroto Farm hebben tijdens het regenseizoen van 2014 veel werk kunnen verrichten voor de Nundoroto Dairy Farm. Ze hebben een kuilvoerbunker gebouwd, en hebben veel werk verzet voor de bouw van de stal. 

In de stal moeten 30 melkkoeien komen. Voor Keniaanse begrippen zijn dat er heel wat! Het is de bedoeling dat Nundoroto Dairy Farm mensen uit de omgeving zal opleiden om meer melk te kunnen produceren. Een eerste doel is  per dag zo'n twintig liter melk per koe te produceren. Dat moet met goede voeding en goed management haalbaar zijn. Op dit moment produceren de meeste koeien uit de omgeving niet meer dan vier liter per dag...


Samenwerking met Partners Worldwide