De oogst wordt binnengehaald en gedorst...

In oktober verandert de kleur van de maisvelden in de buurt van Plateau. De donkergroene kleuren worden doorschoten met bruin en geel; de bladeren en de stengels beginnen te verdrogen. Dan wordt het tijd om de mais te gaan oogsten. 

Vaak gebeurt dat nog met de hand. Zoveel mogelijk mensen van de familie worden er bij ingeschakeld, en als dat niet genoeg is, worden er seizoensarbeiders ingehuurd: niet alleen mannen, maar ook vrouwen en jongeren. "Kibarua" wordt het genoemd. We zouden dat het beste kunnen weergeven met "dagloner". 

Met een kapmes worden de maisstengels afgehakt. Daarna worden de stengels in schoven te drogen gezet. Als ze enkele weken hebben gedroogd, worden de kolven uit de stengels gebroken en dan worden de kolven in zakken naar de schuren gebracht. De boeren krijgen dan een beetje zicht op de oogst die ze hebben binnengehaald, want van elke twee zakken maiskolven, zal ongeveer één zak met gedorste mais overblijven. 

Het dorsen gebeurt wel machinaal. Bij het Nundoroto Project hebben we de beschikking over twee dorsmachines. Die zullen vooral in november en december veel gebruikt worden. Maar het dorsen begint al in oktober. 

Dit jaar hebben we voor het eerst een zogenaamde "corn-picker" gebruikt. ("Corn" is het Amerikaans-Engelse woord voor mais). Een maisplukker dus. De eerste foto van deze manier van gemechaniseerd oogsten kunt u hieronder al bekijken.  Binnenkort hopen we u meer foto's te kunnen laten zien van de eerste machinale oogst van de mais in de omgeving van Plateau.

Op de bijgaande foto's kunt u zien hoe er de afgelopen jaren altijd is geoogst.

 


 • In Oktober zien we op het land de mais drogen. Het frisse groen verdwijnt en er komt steeds meer geel en bruin doorheen.

 • Dan is het tijd om de mais te gaan oogsten. Dat gebeurt meestal nog met de hand. Met een kapmes worden de maisstengels afgehakt.

 • Daarna worden de stengels tegen elkaar gezet in schoven, zodat ze goed kunnen drogen.

 • En dit is het resultaat: vele akkers vertonen in oktober en november dit beeld.

 • Als de schoven goed gedroogd zijn, worden de kolven met de hand van de stengels gebroken. Daarna worden de stengels verzameld en in zakken naar de opslagplaatsen gebracht.

 • Maar ook dan is de mais nog niet gereed voor gebruik. De korrels moeten nog van de kolf worden gehaald: dat gebeurt tijdens het dorsen.

 • De dorsmachine wordt aangedreven door de tractor, en de zakken met mais worden in de vultrechter van de machine gegooid.

 • In de dorsmachine beuken snel ronddraaiende stalen nokken op de maiskolven, waardoor de maiskorrels losraken en door de openingen in de bodem van de dorstrommel vallen. De kolven komen op een andere plek uit de machine.

 • En hier is het allemaal om begonnen: de maiskorrels komen uit de dorsmachine en worden in zakken opgevangen.

 • Als de mais verwijderd is, worden vele akkers al een keer gegd. De restanten van de maisstengels worden in de grond gewerkt zodat ze zullen verteren tot compost.

 • Omdat het nog niet heel erg druk is op de boerderijen, is dit een goed moment voor groot onderhoud aan de tractoren zodat ze helemaal klaar zijn als in december het ploegseizoen weer gaat beginnen.

 • De eerste foto van het machinale oogsten van de mais. We zijn er best trots op dat de jongens zonder instructeur hebben uitgevonden hoe de (Amerikaanse) machine werkt en dat ze er al een akker mee hebben kunnen oogsten.

 • Het Nundoroto Project van oktober t/m december