Conferentiecentrum in Eldoret

Tijdens de ernstige onlusten die in Kenia ontstonden na de verkiezingen van december 2007, ging op 14 februari 2008 ook het Conferentiecentrum van de Reformed Church gedeeltelijk in vlammen op. Dat Conferentiecentrum had onderdak geboden aan vluchtelingen die daar hun toevlucht hadden genomen vanwege het etnische geweld dat tegen hen gericht was. Velen hadden alles verloren. 

In de weken na de brand kwamen allerlei organisaties en vertegenwoordigers van regeringen langs om zich op de hoogte te stellen van de schade. Meelevende woorden werden gesproken, vage beloften gedaan. Maar er kwam geen hulp. 

Toen op onze Stichting een beroep werd gedaan om te gaan helpen, hebben we eerst gekeken naar de mogelijkheden die het overblijvende deel van het Conferentiecentrum nog bood. De keuken was nog intact, en gelukkig was het nieuwe gedeelte van het conferentiecentrum (nog in aanbouw) gespaard. 

Vanuit onze Stichting is toen de suggestie gedaan om eerst dit nieuwbouw gedeelte te voltooien, zodat er weer inkomsten zouden kunnen worden gegenereerd. Een groep jongeren uit Brakel en omstreken heeft dit project geadopteerd en met allerlei acties een groot bedrag voor dit doel bij elkaar gebracht. En ze zijn zelf ook naar Eldoret gekomen: ze hebben er een werkvakantie van gemaakt. 

Hieronder ziet u een beeldverslag!


 • Na de verkiezingen van eind 2007 brak in Kenia een golf van geweld uit. Overal in het land werden mensen verjaagd of zelfs vermoord; ook Eldoret werd zwaar door het geweld getroffen.

 • Vele huizen werden in brand gestoken; hele straten - vooral in de sloppenwijken werden in de as gelegd.

 • Velen moesten letterlijk rennen voor hun leven. Ook tegen vrouwen werd op grote schaal geweld gebruikt. De angst sloeg bij velen toe.

 • Velen raakten alles kwijt. Achteraf waren ze blij dat ze het er nog levend af hebben gebracht.

 • Ook het Conferentie Centrum van de Reformed Church in Eldoret, waar vele vluchtelingen een goed heenkomen hadden gezocht, werd voor een groot deel in de as gelegd.

 • Daarmee werden de activiteiten van de Reformed Church ernstig beperkt. Voor cursussen en conferenties kon men er niet meer terecht.

 • Vele belangrijke mensen kwamen langs; ministers deden vage beloften, ambassadeurs spraken mooie woorden... Maar uiteindelijk gebeurde er niets en moest de kleine kerkelijke gemeenschap een hoge prijs betalen voor de hulp die ze aan vluchtelingen geboden hadden.

 • Een gedeeltelijk verbrande Bijbel werd nog tussen de smeulende balken vandaan gehaald.

 • Gelukkig was dit gedeelte nog leesbaar: "En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren..."

 • Gelukkig is het nieuwe hostel, dat nog in aanbouw was, niet in vlammen opgegaan.

 • Maar een gebouw dat nog niet af is, kan niemand herbergen...

 • Daarom heeft ons bestuur de suggestie gedaan om niet te beginnen met herbouw van het afgebrande gedeelte, maar eerst het hostel te gaan afbouwen...

 • ... zodat in de kamers gasten kunnen worden ontvangen en er weer inkomsten worden gegenereerd.

 • Een groep jongeren uit Brakel en omstreken heeft zich voor dit project ingezet. Ze hebben via sponsoracties veel geld bij elkaar gebracht en zijn bovendien zelf naar Kenia gereisd om ook zelf mee te werken aan de afbouw en de afwerking van het Conferentiecentrum.

 • Er is heel wat schuurpapier en verf doorheen gegaan!

 • Met vereende krachten van Kenianen en Nederlanders is er aan het project gewerkt.

 • De fondsen waren toereikend om ervoor te zorgen dat er goede vloeren konden worden aangebracht...

 • ... en ook het schilderen werd met vereende krachten aangepakt.

 • Niet alleen jongeren, maar ook héél jongeren hebben zich daarvoor ingezet.

 • Balustrades, muren, deuren, plafonds... Het was te veel om in één werkvakantie voor elkaar te krijgen.

 • Maar ook na het vertrek en de inzet van de Brakelse jongeren is het werk voortgezet.

 • Het resultaat mag er dan ook wezen! U ziet wel dat er zo hier en daar nog een potje verf tegenaan moet...

 • ... maar in deze kamers kunnen nu gasten verblijven en dat brengt weer geld in het laadje!

 • Met de inkomsten die op die manier worden verdiend, is men nu bezig met de wederopbouw van het verbrande gedeelte. De foto's daarvan hebt u nog tegoed!

 • Conferentiecentrum in Eldoret