Studiebeurzen project West Pokot

Onze Stichting helpt een aantal kinderen door hen een beurs te verstrekken zodat ze de middelbare school kunnen bezoeken.

Deze kinderen komen hoofdzakelijk uit West-Pokot, een van de allerarmste gebieden in Kenia. Een groot deel van West-Pokot is halfwoestijn. Veel mensen in dat gebied leven half nomadisch en houden wat geiten en koeien. Sommigen verzamelen honing of hars waar lijm van wordt gemaakt. Anderen maken houtskool van de bomen en struikjes die er groeien – een aanslag op de ecologische omstandigheden in het gebied. Vanwege het klimaat is landbouw maar op heel beperkte schaal mogelijk. Vaak mislukt de oogst vanwege de droogte.

Industrie is er niet en toeristen komen er vrijwel niet. Vaak is het er onveilig; er komen regelmatig gevallen van veeroof voor, waarbij jonge Pokotmannen slaags raken met leeftijdgenoten uit Turkana. Niet zelden vallen daar slachtoffers bij. De voedselsituatie is er bijna altijd zorgelijk. De mensen in dat gebied weten dan ook wat het is om honger te lijden. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is groot en vrouwenbesnijdenis is wijd verbreid. Vele mensen hebben nauwelijks inkomen: vaak minder dan 1 euro voor een gezin per dag!

De voorzitter van onze Stichting onderhoudt al sinds 1992 nauwe contacten met een van de regio’s in West-Pokot. Door zijn werk is hij er veel geweest en heeft hij er intensief met de mensen opgetrokken. Onder meer is hij er betrokken geweest bij het verlenen van noodhulp in tijden van hongersnood. Zodoende kent hij er veel mensen vanuit de kerk en vanuit een vrouwengroep. Uit ervaring weten we zodoende dat het niet meevalt om goede projecten te starten die zelfstandig kunnen blijven draaien en die de levensomstandigheden van de mensen in dat gebied zodanig kunnen verbeteren, dat er in elk geval dagelijks brood voor hen is.

Onze Stichting denkt dat het in een situatie als deze van groot belang is om getalenteerde kinderen uit de regio de kans te geven om te leren en naar de middelbare school te gaan. We hopen dat zij een bijdrage kunnen gaan leveren aan de ontwikkeling van hun geboortestreek.

Uitdrukkelijk willen we proberen om ook meisjes naar school te helpen. We streven er naar dat er evenveel meisjes als jongens een beurs zullen krijgen.

Wat het kost

Om u een indruk te geven van de kosten: gemiddeld kost het € 350,= per jaar om een jongere naar de middelbare school te laten gaan. Voor dit bedrag kunnen we het schoolgeld van de kostschool betalen, kost en inwoning, boeken, schooluniform en reisgeld.

Alle middelbare scholen in Kenia hebben vier cursusjaren. Een complete middelbare schoolopleiding kost zodoende dus ongeveer € 1400,=.

Anders dan we in Nederland gewend zijn, begint het schooljaar in januari. Dan is het schoolgeld nodig.


Studiebeurzen