Een Loonbedrijf in Plateau

In het gebied rond Plateau Station, een dorpje in de nabijheid van Eldoret, een stad gelegen op de hooglanden in het noordwesten van Kenia, staat de mechanisering van de landbouw nog in de kinderschoenen.

Er is een groot gebrek aan tractoren en landbouwmachines. Veel boerderijen zijn klein en de inkomsten van de boerengezinnen zijn eenvoudig te laag om een tractor en de bijbehorende machines voor hun bedrijf te kunnen kopen. Daardoor wordt er vaak te laat geploegd en gezaaid en als een gevolg daarvan wordt er vaak maar een schamele oogst binnengehaald.

Ook blijven regelmatig stukken grond braak liggen, omdat er geen landbouwwerktuigen voorhanden zijn om de grond te bewerken.

Verder wordt in het gebied nauwelijks gebruik gemaakt van nieuwe inzichten op het gebied van de bodembewerking, onkruidbestrijding en gewasbescherming. Men gebruikt al jaren dezelfde zaadsoorten en kunstmest, terwijl veel betere combinaties voorhanden zijn die uitputting van de grond zouden kunnen tegengaan.

 

 


 • Het A-team van het Nundoroto Project: van links naar rechts Margaret, onze manager, en de chaufferus van de tractoren: Kemboi, Toni, Jackson en JoŽl

 • Margaret heeft sinds het prille begin van het project de leiding en dat doet ze buitengewoon goed, al moesten veel mannen er wel aan wennen dat een vrouw het beheer over tractoren voert...

 • Kees van de Gruiter, penningmeester van SCHiK, overhandigt Margaret de sleutels van haar nieuwe kantoor, dat van een container is gemaakt. En het werkt uitstekend!

 • Tot de belangrijkste taken van Margaret behoort het contact met de boeren en de indeling van het werk. 't Is belangrijk dat iedereen weet wat zijn of haar taak is.

 • Pascah assisteert Margaret. Zij werkt regelmatig aan de administratie. Er valt heel wat bij te houden...

 • Iedereen die bij het project werkt, is bereid om ook ander werk te doen dan waar hij of zij strikt voor is aangenomen. Dit is weer eens wat anders dan administratie!

 • Elisabeth werkt op de Nundoroto Farm en is vooral bezig met het werk in de kas - ze weet veel van het kweken van tomaten.

 • Maar als het nodig is, noteert ze ook de afspraken met de boeren en staat ze daarin Margaret ter zijde.

 • Jackson is de eerste chauffeur van ons project. Hij blijkt een natuurtalent te zijn als het gaat om het werken met de tractoren. En hij is trots op de prijs die hij met ploegwedstrijden heeft behaald!

 • De nieuwste aanwinst is een heel grote tractor. En zo kun je die tractor voltanken - 360 liter diesel...

 • JoŽl is bevriend met Jackson en er bestaat een goed soort competitie tussen hen: wie is eigenlijk de beste chauffeur?

 • JoŽl bezig met een van de grote tractorbanden. Niet alleen rijden hoort bij het werk, ook onderhoud en reparatie.

 • Nundoroto Project