Medisch Project - Eye-camp in Plateau Hospital

Een braakliggend terrein is nog de oogheelkundige zorg. Ooginfecties vanwege gebrekkige hygiënische omstandigheden en vanwege het felle zonlicht komen veel voor.

Plateau Hospital is op dit gebied gaan samenwerken met het Sabatia Oogziekenhuis uit de omgeving van Kisumu. Dit oogziekenhuis is een van de beste van Kenya en staat zeer goed bekend. Dit ziekenhuis heeft op 25 juli 2015 het eerste "Eye-camp" georganiseerd. In totaal 348 mensen kwamen met oogproblemen naar Plateau Hospital. De meesten konden worden geholpen met medicijnen of met een bril. Er werden echter ook 31 ogen operatief behandeld (vooral aan staar) en acht kinderen moeten nog geopereerd worden in het Sabatia Oogziekenhuis. 

In de toekomst zullen meer van deze "Eye-camps" in Plateau Hospital worden georganiseerd. Via SCHiK wordt dit financieel ondersteund om behandeling ook voor de armsten mogelijk te maken.


Medisch Project - Eye-camp in Plateau Hospital