Situatie in Kenia

vrijdag 1 februari 2008 | E. van den Ham

Eldoret rustiger

Vandaag zet Kofi Annan, vergezeld van Graca Machel, de echtgenote van Nelson Mandela, en voormalig Tanzaniaans President Benjamin Mkapa zijn bemiddelingspogingen tussen de regering en de oppositie in Kenia voort. De eerste resultaten van zijn bemiddeling zijn er al. Op zijn verzoek heeft de oppositie oproepen om opnieuw op grote schaal te demonstreren ingetrokken. Vorige week liepen die demonstraties behoorlijk uit de hand en waren ze het startsein voor een nieuwe golf van geweld. Opnieuw werden huizen afgebrand en vielen er doden. Vanmorgen is het rustiger in Eldoret. Vele winkels en bedrijven zijn weer open. Er moet immers ook worden gegeten! Gelukkig is dat een belangrijke drijfveer om het leven weer enigszins op de rails te krijgen. Maar de afgelopen week zijn we er indringend mee geconfronteerd dat er bepaald nog geen vrede is. Daarover zometeen meer.

Noodhulpverlening

Vandaag wordt naar verwachting de laatste fase van de noodhulp die onze Stichting met de hulp van velen heeft kunnen bieden, afgerond. De laatste 200 zakken mais zullen worden afgeleverd en dan hebben we in een periode van ruim twee weken dus in totaal 1000 zakken mais en 22 zakken bonen ter beschikking kunnen stellen van de Reformed Church. De kerk heeft voor de distributie van het voedsel gezorgd. Het spreekt vanzelf dat deze hulp beschikbaar is gesteld aan slachtoffers zonder onderscheid van etnische achtergrond, godsdienst of welke kenmerken dan ook. We hopen bovendien dat de hulp die op deze manier is verleend, de kerk juist een goede uitgangspositie kan geven om een rol te spelen in het verdere proces van verzoening dat er komen moet. In Plateau zijn Margaret (onze manager) en Pascah druk bezig met het afronden van de actie voor dit moment. Want natuurlijk moeten de boeren nog worden betaald voor het voedsel dat ze hebben geleverd! Het is bijzonder dat ze hun mais hebben geleverd hoewel we dat niet contant konden betalen. Het kost gewoon tijd om geld over te maken naar Kenia! Maar nu vinden dan de betalingen plaats, in het kantoor van de chief, om alle dingen juist volkomen transparant te laten verlopen. De plaatselijke gemeenschap van Plateau is er zeer gelukkig mee. Bovendien voorkomt het een veiligheidsrisico. Er moet veel geld worden betaald, en alles wordt zo georganiseerd dat iedereen ook weet dat Margaret geen geld in huis heeft. We hebben als Stichting meer uitgegeven dan we voor de noodhulpverlening hebben binnengekregen. Maar er komen nog wel een aantal giften, zo verwachten we. Hopelijk zijn ze voldoende om de kosten ook te dekken. Daar vertrouwen we op.

Hoe verder?

We willen ons er vanaf nu op gaan richten om de mensen te helpen hun gewone leven weer op te vatten. De akkers moeten worden geploegd en ingezaaid. Gebeurt dat niet, dan zullen de gevolgen van deze periode van geweld minstens een jaar langer gaan duren. Dan ligt honger voor een volgend jaar in het verschiet. We hopen dat u ons ook met deze projecten wilt helpen. Ongetwijfeld is Kenia door deze periode van geweld weer jaren achterop geraakt in de ontwikkeling van het land, ook als het geweld vanaf nu zou stoppen. Velen zullen werkloos worden. Het toerisme (de belangrijkste economische sector in Kenia) is ingestort. Duizenden zullen zodoende werkloos worden. De armoede zal nog meer worden gevoeld. Er is dan ook veel werk te verzetten. Er zijn vele druppels nodig op de gloeiende plaat…

Alice

Tot dusverre kon ik schrijven over dingen die goed gingen, ondanks de moeilijke omstandigheden. Nu moet ik u ook schrijven over verschrikkelijke dingen, ondanks het goede dat er te rapporteren is.
Alice ken ik ongeveer negen jaar. Ooit reed ze als schoolmeisje samen met haar broer een keer met me mee naar Nairobi. Af en toe kwam ik haar tegen in de buurt en soms zag ik haar in het huis van een Nederlandse verpleegkundige, waar ze vaak kwam.
Twee jaar geleden kwam ik haar weer tegen. Ze zag er sterk vermagerd uit, liep op blote voeten in schamele kleren. Ze vertelde me dat ze moeder was geworden. Nee, niet getrouwd. En ze had geen werk meer. Ze woonde bij haar moeder in, een weduwe met een uiterst klein stukje grond. Ze leefden ook naar Keniaanse begrippen in bittere armoede. We hebben haar werk gegeven. Niet omdat het voor ons nodig was, maar omdat ze op die manier weer wat inkomen zou hebben. Het ging vanaf die tijd weer beter met haar en haar familie. Ze maakte plannen om aan een verpleegstersopleiding te beginnen. O ja, ze zijn een Kikuyu familie – van de stam van de president dus.
Vier weken geleden ging de kookhut van Alice in vlammen op. Uit angst voor aanvallen hebben ze meer dan een week op de Bijbelschool geslapen. Maar alles leek weer rustig te zijn. Tot vorige week. Toen hebben een aantal jonge mannen de deur van het huis van Alice geforceerd. Het ging hen om Alice. Maar zij wist op tijd te vluchten en heeft zich schuil kunnen houden. Haar moeder, zelf ongeveer 65 jaar, weigerde te vertellen waar Alice was. Daarop is zij door de groep verkracht.
De volgende dag zijn ze naar de Ushirika kerk in Eldoret gevlucht. Maar ook daar konden ze niet blijven. Ds. Songok, de predikant van deze kerk, ontving het dreigement dat de kerk en het conferentiecentrum van de kerk in de as zouden worden gelegd als de kerk de Kikuyu’s die daar onderdak hadden gevonden, niet zou verwijderen. Onder hen ook Alice en haar familie. Daarom moesten alle Kikuyu’s worden geëvacueerd.
Via Jurjen en Tineke de Groot hebben we ervoor kunnen zorgen dat Alice wat geld meekreeg. Ze is nu met haar familie in een voor Kikuyu’s veilig deel van het land. En ze willen niet meer terug naar Plateau. Nooit meer. Maar hoe nu verder? In Plateau is (gelukkig) geschokt gereageerd. De oudsten zijn samengekomen, en ik hoorde dat een van de aanvallers al is gearresteerd. Het maakt niet ongedaan wat er gebeurd is, en waarvan we juist hadden gehoopt dat het niet zou gebeuren.

Helpt u mee?

Mocht u ons willen helpen met het verlenen van hulp aan de slachtoffers van het geweld in Kenia, dan is dat zeer welkom! U kunt uw gift overmaken op: rekening nr. 1335.62.751 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia, Middelburg, onder vermelding van: NOODHULP. Deze Stichting is door de belasting erkend en daarmee zijn uw giften binnen de geldende regels fiscaal aftrekbaar

Gebed

We vragen niet alleen om financiële hulp. Wilt u ook met ons bidden voor Alice en haar moeder, voor de veiligheid van de medewerkers die betrokken zijn bij de hulpverlening? We bidden om een einde aan het geweld en om verzoening tussen de strijdende groepen.