Update Kenia

woensdag 9 januari 2008 | E. van den Ham

Vanavond

Zojuist had ik contact met Margaret, die dezer dagen druk doende is met het aankopen van mais en bonen voor de velen die ontheemd zijn door het geweld van de afgelopen weken. Vandaag is ze met Jackson en Pascah voor het eerst van Plateau naar Eldoret gereden. Gelukkig zijn ze onderweg geen wegversperringen meer tegengekomen. We krijgen echter bericht dat het niet overal zo is en dat er op andere plaatsen nog wel barricades zijn waar ook hulpverleners niet worden doorgelaten. Het goede nieuws is dat we in totaal 150 zakken mais en 15 zakken bonen hebben kunnen leveren, waarvan er vijftig zakken naar Nangili gebracht zijn, zo’n 35 km buiten Eldoret, waar nog ongeveer 400 mensen in een kerk verblijven. De voedselsituatie was daar erg nijpend. Een oud-student van het Reformed Insitute for Theological Training (RITT), Sammy Toman, is daar predikant en heeft daar de leiding over de verdere voedseldistributie. Ook wordt er een transport klaarge-maakt voor Burnt Forest, waar duizenden mensen nog vrijwel geen hulp hebben gekregen. Ds. Songok heeft geprobeerd hen te bereiken maar is daar tot dusverre niet in geslaagd. Morgen gaat hij een nieuwe poging ondernemen.

Margaret kon berichten dat ze op het over de weg 20 km lange traject van Plateau naarEldoret (voor velen die deze update krijgen een bekende route) geen verbrande huizen heeft gezien. Ook in het centrum van de stad zijn geen gebouwen in brand gestoken of geplunderd. Het geweld heeft dus vooral plaatsgevonden in de sloppenwijken van Eldoret en in de dorpen die aan de hoofdweg van Eldoret naar Nairobi liggen. Wel zaten er talloze vluchtelingen rond de kerken waar ze onderweg langs kwamen. Ook het tentoonstellingsterrein, enkele kilometers van de Ushirika kerk, is volgestroomd met vluchtelingen. In het conferentiecentrum van de kerk is men begonnen met het registreren van de vluchtelingen. Dat is van groot belang voor verdere hulpverlening.

Hulp

De afgelopen dagen is mijn ervaring als coördinator van een noodhulpprogramma voor de Keniaanse Raad van Kerken in 1992/1993 goed van pas gekomen. Het probleem bij rampen als deze (want een ramp is het) is altijd dat ze onverwacht komen en dat hulp niet meteen voorhanden is. Vooral voedsel is dan belangrijk.

Dit wordt vaak van ver aangevoerd. Het Rode Kruis heeft een transport gestuurd vanuit de havenstad Mombasa, maar dat is meer dan 800 km van Eldoret! Met deze transporten worden de grootste problemen (daar waar veel mensen naar toe gevlucht zijn) aangepakt. Een goede zaak!

Via de hulp die we via onze Stichting proberen te bieden, stellen we de kerk in staat om hulp te bieden op plaatsen waar het Rode Kruis niet komt of te laat dreigt te komen. Bovendien is het belangrijk dat de kerk in staat is om hulp te bieden – belangrijk voor het proces van verzoening dat weer op gang moet komen. Daarbij proberen we het voedsel niet van ver weg te halen, maar juist van dichtbij, liefst van de mensen uit de omgeving.

Margaret, Pascah en anderen die bij onze projecten betrokken zijn, proberen zodoende van zoveel mogelijk boeren in de omgeving mais te kopen. Niet van enkele grote boeren een heleboel, maar van veel boeren een beetje. Want het is belangrijk dat de mensen in de omgeving zelf betrokken raken bij de hulp aan de mensen die vlak bij in nood verkeren. Zo helpen we het leven in de omgeving weer te normaliseren. Ze gaan nu aan het werk om mais te leveren en jongeren hebben geen tijd om rond te hangen rond de wegversperringen, maar ze helpen bij het laden en lossen van de vrachtwagens die de hulpgoederen distribueren. Het blijkt een heel goed effect te hebben en de mensen uit de omgeving reageren uiterst positief. Bovendien kan het voedsel snel ter plaatse zijn. We hebben nu dus 150 zakken mais kunnen leveren aan de Reformed Church, waar ook Jurjen en Tineke de Groot, uitgezonden vanuit Zoetermeer, voor werken. Het is de kerk die voor verdere distributie zorg draagt, samen met andere kerken in de omgeving. Even voor alle duidelijkheid: de hulp is niet alleen bestemd voor kerkleden, maar voor allen die deze hulp nodig hebben. Maar de kerk is een goed kanaal om deze hulp op de juiste plaatsen te krijgen.

Via ds. Ariko Ekitala, de directeur van RITT, betrokken bij het comité dat verantwoordelijk is voor de distributie van de hulp, hebben we gehoord dat meer voedselhulp op korte termijn nodig is. Graag willen we opnieuw 150 zakken mais ter beschikking stellen.

Mocht u ons willen helpen met het verlenen van deze voedselhulp, dan is dat zeer welkom! U kunt uw gift overmaken op:

rekening nr. 1335.62.751 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia, Middelburg, onder vermelding van: NOODHULP.

Deze Stichting is door de belasting erkend en daarmee zijn uw giften binnen de geldende regels fiscaal aftrekbaar.

Gebed

We vragen niet alleen om financiële hulp. Wilt u ook met ons bidden voor de veiligheid van de medewerkers die betrokken zijn bij de hulpverlening? We bidden bovendien dat de velen die niet bij de gewelddadigheden betrokken waren een rol kunnen spelen in het overbruggen van de politieke tegenstellingen en een proces van verzoening op gang kunnen brengen.