Situatie in Kenia: hulpverlening

woensdag 16 januari 2008 | E. van den Ham

De situatie rond Eldoret

Vandaag was het weer erg onrustig in Kenia. Volgens ds. Ariko Ekitala is er nooit eerder zo'n groot aantal mensen op de been geweest in Eldoret om te betogen tegen de regering en tegen de uitslag van de verkiezingen. Maar natuurlijk gebeurde wat al gevreesd werd: de demonstratie liep uit de hand en ontaardde in rellenen in schermutselingen tussen demonstranten en politie. De mensen die ik er vanmiddag per telefoon over sprak, hadden het over een situatie die "very bad" (erg slecht) was. Er werd weer geschoten, en veel winkels waren uit voorzorg al dicht gebleven. Ook was er weer sprake van wegversperringen in de buitenwijken van Eldoret. Veel mensen van buiten Eldoret lijken op de demonstratie af te zijn gekomen. Later in de middag leek gelukkig alles weer een beetje te kalmeren.

In Plateau is het rustig gebleven. Daar lijkt het gewone leven weer enigszins op gang te komen. Jackson, Joel en Mactone zijn erg druk met het dorsen van de mais van de boeren in de omgeving en met het malen van de maïsstengels voor diervoeder.

De hulpverlening

We zijn erg blij dat de hulpverlening goed op gang is gekomen voor zover we daar een aandeel in konden hebben. Inmiddels zijn 450 zakken mais afgeleverd en aan de kerk ter beschikking gesteld. Een commissie die door de Reformed Church is gevormd en die samenwerkt met andere organisaties, zorgt er voor dat het gedistribueerd wordt naar de plaatsen die het 't meest nodig hebben. Vandaag zouden er opnieuw 150 zakken mais worden afgeleverd, maar vanwege de onrust in Eldoret kon de lading daar niet naar toe gebracht worden. Als alles rustig blijft, zal het dus morgenochtend ter beschikking van de kerk worden gesteld. Wat ik in een vorige update schreef, blijkt nog veel sterker van toepassing te zijn dan ik toen kon vermoeden.

De boeren rond Plateau zijn bijzonder blij met de mogelijkheid om een deel van hun mais voor de voedselhulp te kunnen verkopen. Want een noodsituatie als deze ontregelt alles! De gewone kanalen om hun oogst te verkopen zijn er niet meer of werken op dit moment niet. Daardoor wordt ook hun inkomenssituatie zeer nijpend. Kinderen kunnen daardoor niet naar school, werkers kunnen niet worden betaald. Ze zien bovendien een volgende ramp aankomen! Als er veel voedsel als noodhulp in het land binnenkomt, storten de prijzen van de landbouwproducten in. Daardoor zullen vele boeren het komende jaar niet in staat zijn om hun land te bewerken! Zodoende worden niet alleen degenen getroffen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld, maar ook zeer velen, die van de landbouw moeten leven.

Ook Jurjen en Tineke de Groot (uitgezonden vanuit de gemeente in Zoetermeer die ik als predikant mag dienen) zijn aan het eind van de vorige week weer teruggekeerd in Eldoret. Ze waren enige tijd geëvacueerd naar Nairobi. Nu versterkt Jurjen het team dat voor de distributie van voedsel en andere noodzakelijke dingen voorziet. Gelukkig wordt ook van andere kanten hulp geboden.

Ds. Ngigii en Grace

Over ds. Ngigii en Grace heb ik in vorige updates geschreven. Vandaar dat ik nu ook kort op hun situatie inga. Ds. Ngigii is in veiligheid in de stad Naivasha, zo'n 90 km ten noordwesten van Nairobi. We hebben hem inmiddels van middelen kunnen voorzien om onderdak voor hem en zijn gezin te kunnen regelen.

Grace is nog bij haar moeder. Tijdens het laatste contact vertelde ze dat haar huisje in Eldoret er nog staat en dat het niet geplunderd is. We hopen en bidden dat het zo blijft. De situatie is nog niet zodanig dat ze naar Eldoret kan terugkeren.

Mocht u ons willen helpen met het verlenen van hulp aan de slachtoffers van het geweld in Kenia, dan is dat zeer welkom! U kunt uw gift overmaken op: rekening nr. 1335.62.751 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia, Middelburg, onder vermelding van: NOODHULP.

Deze Stichting is door de belasting erkend en daarmee zijn uw giften binnen de geldende regels fiscaal aftrekbaar.

Gebed

We vragen niet alleen om financiële hulp. Wilt u ook met ons bidden voor de veiligheid van de medewerkers die betrokken zijn bij de hulpverlening? We bidden bovendien dat de velen die niet bij de gewelddadigheden betrokken waren een rol kunnen spelen in het overbruggen van de politieke tegenstellingen en een proces van verzoening op gang kunnen brengen.

Het is niet de vraag of hulpverlening eigenlijk wel meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. Het is nooit meer dan die druppel! Maar het gaat er om dat er genoeg druppels zullen vallen. Met elkaar zullen ze een beker vullen, om aan dorstigen aan te reiken. En dat is wat ook aan ons gevraagd wordt.