Update Kenia

maandag 7 januari 2008 | E. van den Ham

Vanmorgen

Op deze maandagmorgen heb ik een snel telefonisch rondje gedaan langs een aantal mensen in Kenia die zich op verschillende plaatsen in de buurt van Eldoret bevinden. Dat levert het volgende beeld op:

In Eldoret begint het "gewone" leven weer enigszins op gang te komen. Supermarkten zijn open, er is eten te koop, en ook brandstof is tegen vrijwel normale prijzen bij de pompen te krijgen. Rond de stad is er nog steeds het probleem van de wegversper-ringen, maar deze nemen in aantal af en een aantal zijn inmiddels verlaten - er staan geen gewapende bendes meer bij. Voorzichtig komt het transport van- en naar de stad weer op gang. Het geweld lijkt nu vrijwel ten einde te zijn.

In het conferentiecentrum van de kerk zit een groot aantal mensen die dakloos geworden zijn. Ook in de kerk van Nangili (zo'n 35 km van Eldoret) zitten volgens de informatie die ik van ds. Songok kreeg ongeveer 500 mensen die geen eten hebben. De situatie begint nijpend te worden.

Hulp

Vanuit onze Stichting hebben we Margaret, Pascah en de anderen die bij het Nundoroto project betrokken zijn gemobiliseerd om hulp te bieden, samen met ds. Ariko Ekitala, de directeur van RITT en uiteraard met ds. Songok, de voorzitter van de Hervormde Kerk van Ookst Afrika. Op dit moment zijn Margaret en Pascah bezig om 150 zakken mais (van 90 kg) en zoveel mogelijk zakken bonen (moeilijk te krijgen!) te verzamelen op RITT. Ds. Ariko en ds. Songok zijn bezig met het organiseren van vrachtwagens voor het transport van deze voedselhulp. Dit zal zo snel mogelijk (hopelijk nog vandaag) naar de mensen in de kerk van Nangili en naar andere plaatsen worden gebracht.

De voedselhulp die vanuit Mombasa op weg is gegaan, zal vermoedelijk nog geruime tijd onderweg zijn. Bovendien is in het nieuws te lezen dat die naar Nairobi en Eldoret gebracht zal worden. Vandaar dat we proberen deze mensen zo snel mogelijk te helpen.

Om u een idee te geven: per persoon gebruikt men ongeveer 2,5 - 3 kg maïs per week. Dit betekent dat we met deze 150 zakken mais ongeveer 5000 mensen voor een week van voedsel kunnen voorzien. De kosten hiervan zijn ongeveer € 20,= voor een zak maïs, afgeleverd op de plaats van bestemming. En met elke zak maïs kunnen dus ongeveer 35 mensen voor een week te eten krijgen. Voedselhulp heeft op dit moment de voorrang, maar het is belangrijk dat er binnenkort ook zaken als maïsolie, dekens en andere zaken worden gegeven. We doen ons best dit zo snel mogelijk bij de mensen te krijgen!

Mocht u ons willen helpen met het verlenen van deze voedselhulp, dan is dat zeer welkom! U kunt uw gift overmaken op rekening nr. 1335.62.751 van: Stichting Christelijke Hulp in Kenia, Middelburg, onder vermelding van : noodhulp.

Gebed

We vragen niet alleen om financiële hulp. Wilt u er ook met ons voor bidden dat de mensen die betrokken zijn bij het organiseren van deze voedselhulp dat ongestoord zullen kunnen doen en dat de transporten niet zullen worden tegengehouden bij wegblokkades? U begrijpt dat de veiligheid van de medewerkers van groot belang is.

Ds. Ngigii

Vanmorgen heb ik ook ds. Ngigii telefonisch kunnen bereiken. Hij is inmiddels met zijn gezin aangekomen in Naivasha, een stad tussen Nakuru en Nairobi. Dat is een voor Kikuyu's veilig gebied. Hij heeft daar een stukje grond en gaat proberen om daar een (tijdelijk?) onderkomen te bouwen. Hij herstelt nog van de verwondingen aan zijn been en kan inmiddels weer iets lopen, heb ik van hem begrepen.

Op dit moment is ook voor hem en zijn gezin het gebrek aan eten het grootste probleem. We proberen er voor te zorgen dat zij zo snel mogelijk te eten zullen hebben. Dat is nu de eerste zorg.

Grace

Grace is inmiddels veilig bij haar moeder aangekomen die niet zo ver van Naivasha woont - ook in veilig gebied dus. Daar was haar zoontje Hans al aan het logeren in verband met de vakantie. Ze gaat nu een school voor hem zoeken in de buurt van het huis van haar moeder. Ze was van plan om weer snel naar Eldoret te gaan om kleren voor Hans op te halen. We hebben haar dat sterk afgeraden en zullen proberen om ook haar op korte termijn hulp te sturen, zodat ze tenminste wat kleren kan kopen. Gelukkig hebben ze wel onderdak en eten bij haar moeder.

RITT

Uit de berichten die u hierboven hebt kunnen lezen, kunt u afleiden dat het op RITT goed gaat, de omstandigheden in aanmerking genomen. Er hebben geen vernielingen plaats gevonden, er is geen brand gesticht. De studenten zijn nog steeds op vakantie, en we weten nog niet hoe het met hen gaat en of er ook studenten onder de slachtoffers zijn. Zover bekend is geen van de werkers van RITT gewond of gedood in de afgelopen dagen. Gisteren was de kapel van RITT zeer vol met kerkgangers. Samen hebben ze de Here God gedankt dat er in de omgeving van RITT niemand gewond of gedood is. En het was mooi om te horen dat mensen van verschillende stammen met elkaar in deze dienst aanwezig waren: Kalenjin, Kikuyu's, Luhya's en anderen. Een teken van hoop!

Politiek

Het lijkt er op dat de politici, President Kibaki en oppositieleider Odinga voorop, steeds verder tot elkaar komen. Vele Kenianen bidden daar om en verlangen dat van hen. De verbijstering over het gebeurde is zeer groot! Niettemin worden er voor morgen demonstraties georganiseerd, zo heb ik vernomen. We hopen en bidden dat ze niet tot een nieuwe golf van geweld zullen leiden. Intussen proberen we te doen wat vanuit onze kant mogelijk is, met het gebed dat God het zal willen zegenen.

We vragen ook uw gebed daarvoor.