Situatie in Kenia

zaterdag 15 maart 2008 | E. van den Ham

Wat er op het moment gaande is

Mogelijk hebt u de afgelopen dagen ook gehoord of gelezen dat er bij gevechten in het westen van Kenia tientallen doden gevallen zijn. Dat zou de indruk kunnen wekken dat het vredesproces in Kenia ernstig in gevaar is. Dat is - volgens de berichten die we vanuit Kenia zelf krijgen - niet het geval. De gevechten die gemeld worden vinden plaats in een betrekkelijk klein gebied op Mount Elgon, dicht bij de grens met Uganda. Het zijn gevechten die al zo'n twee jaar gaande zijn en telkens oplaaien. Ze zijn echter niet politiek van aard, het zijn evenmin gevechten tussen verschillende stammen, maar zeer bloedige gevechten binnen één stam. Dat maakt het niet minder erg, maar we moeten deze ernstige incidenten dus niet met de politieke crisis van de afgelopen maanden in verband brengen.

Gelukkig horen we niet langer van politiek geweld in Kenia. Het gewone leven is weer teruggekeerd, al geldt dat niet voor de duizenden ontheemden die nog in de vluchtelingenkampen verblijven. Ook is duidelijk dat er velen zijn die nog niet naar hun huis (of wat er van over is) terug durven keren. Zij willen eerst de uitkomst van het politieke proces afwachten en durven het risico niet aan dat er toch nog weer uitbarstingen van geweld kunnen oplaaien. Hoe lang die situatie zal voortduren, kan op dit moment niet worden ingeschat.

Ontmoetingen in Kenia op RITT

In de vorige update heb ik beloofd om iets te schrijven over het lesgeven en de dingen die daarbij aan de orde zijn gekomen. Ze geven u mogelijk ook een idee van de situatie waarin veel studenten (en predikanten) in Kenia verkeren.

Als gastdocent ontwikkelingsstudies heb ik ze gevraagd om eerst maar eens aan te geven wat ze zelf onder ontwikkeling verstaan en wat voor soort ontwikkeling ze zouden willen. Al snel komen ze met hun antwoorden.

De eerste (zoon van de oud-voorzitter van de synode) verwacht vooral vooruitgang voor de kerk: grotere gemeenten, gemeenteleden die hun verantwoordelijkheid verstaan en kerk en predikant ook onderhouden. De ervaringen van thuis worden zo uitgesproken.

De tweede wil graag een hogere levensstandaard bereiken, zodat er geen zorg is om het eten (voedselzekerheid is er niet in zijn familie - 't is altijd balanceren op de rand van genoeg of niet genoeg) en dat de kinderen allemaal naar school kunnen. Op mijn vraag hoeveel het inkomen dan is, komt een duidelijk antwoord. Zijn familie verdient ongeveer ksh. 100,000/= (€ 1000,=) per jaar. Maar dat wordt wel verdiend door 4 mensen! Dat betekent dus ongeveer € 250,= per verdienend persoon per jaar! En dan zijn er nog niet verdienende gezinsleden! Ze leven dus ver onder de absolute armoedegrens die gesteld wordt op 1 dollar per persoon per dag.

Een derde komt uit het gebied rond Mount Elgon. Daar is het de afgelopen tijd (zoals hier voor al gezegd) erg onrustig geweest en daar zijn honderden mensen gedood. De inzet is het landbezit, en het gaat er volgens hem zo gewelddadig aan toe omdat veel mensen nooit naar school zijn geweest. Onderwijs is dus heel hard nodig!

Een student uit Katilu (Turkana) hoopt dat er "projecten" zullen worden georganiseerd: voedselprojecten, werkgelegenheidsprojecten en wat dies meer zij. Ook dat zegt iets over de realiteit van elke dag, en het leert me wat er vooral niet is. In zijn gezin/familie moeten ze met z'n zessen rondkomen van ongeveer ksh. 250/= (€ 2,50) per dag. Dat is dus minder dan 45 cent per persoon! Geen vetpot dus...

Ik moet ze les gaan geven over ontwikkeling, en een belangrijk element is om ze te leren definiëren wat armoede eigenlijk is. Ik kan niet anders dan concluderen dan dat zij zelf allemaal tot de grootste helft van de Kenianen behoren die in (grote) armoede leven. Ik moet dus de armen leren hoe je armoede definieert! Maar zelf leer ik het meest - van de ervaringsdeskundigen die tegenover me in de klas zitten...

Waar is onze stichting op het moment mee bezig?

Margaret en Pascah (die leiding geven aan het Nundoroto project), Jackson, Joel, Mactone, Lennard, Boaz en Emmanuel (die met de drie tractoren werken waar onze stichting over beschikt) maken deze weken zeer lange dagen en werken zes dagen per week om zoveel mogelijk akkers te kunnen ploegen. Nog steeds is er een wachtlijst van mensen die vragen of hun akker ook kan worden geploegd. Het besluit om de boeren te helpen door het planten van de mais voor rekening van de stichting te laten uitvoeren heeft velen ertoe gebracht om toch hun akker te laten bewerken. Daar zijn we blij mee.

De komende week zullen ze het land gaan eggen en meteen daarna de mais inzaaien. Als de regens dit jaar op de gewone tijd zullen komen, zal het eind maart of begin april gaan regenen. De boeren kijken daar altijd met spanning naar uit.

Jackson aan het ploegen...

Mocht u ons willen helpen met het verlenen van hulp aan de boeren van Plateau, dan is dat zeer welkom! U kunt uw gift overmaken op:

rekening nr. 1335.62.751 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia, Middelburg, onder vermelding van: Hulp boeren Plateau.

Deze Stichting is door de belasting erkend en daarmee zijn uw giften binnen de geldende regels fiscaal aftrekbaar.

Gebed

We vragen niet alleen om financiële hulp. We vragen uw gebed:

  • voor de studenten van het Reformed Institute for Theological Training (RITT)
  • voor de mensen die nog in vluchtelingenkampen verblijven
  • voor mensen die treuren om degenen die ze bij het geweld verloren hebben
  • voor de boeren van Plateau en het werk op de akkers
  • om voldoende regen en goede omstandigheden voor de groei van de gewassen

 

Situatie in Kenia