Situatie in Kenia

donderdag 14 februari 2008 | E. van den Ham

Niet meer in het nieuws = goed teken

Wie het wereldnieuws globaal volgt, heeft ongetwijfeld gezien dat het nieuws uit Kenia niet meer de voorpagina’s haalt. Dat is in dit geval een gunstig teken! Geen nieuws betekent ook wat dat betreft goed nieuws – nou ja, minder slecht nieuws in elk geval. Het is een teken dat de grootste gruweldaden en gewelddadigheden achterwege blijven. Het schijnt dat veel wegversperringen zijn opgeruimd en dat het leven steeds meer zo’n beetje aan het normaliseren is. Maar niet voor iedereen. De angst zit er diep in. Velen die hebben moeten vluchten, denken er niet aan om terug te keren. Vertegenwoordigers van de VN en humanitaire organisaties bekijken hoe ze de vluchtelingen in een kleiner aantal kampen kunnen krijgen. Want het is niet te doen om 300 kampen te moeten voorzien van levensmiddelen en andere benodigdheden. Maar het goede nieuws is dat de gesprekken tussen regering en oppositie gaande zijn en dat het geweld kennelijk afneemt.

Naar Kenia

Over enkele uren hoop ik naar Kenia te vertrekken. Velen hebben me gevraagd of ik niet bang of gespannen ben. Nou – eerlijk gezegd niet. Wel heel benieuwd naar wat ik daar zal aantreffen. En dan bedoel ik niet de afgebrande huizen en de restanten van de wegversperringen. Dat zijn beelden die ik vijftien jaar geleden ook maar al te goed heb leren kennen. ‘k Bedoel meer wat ik bij de mensen daar aantref. Zit er inderdaad zulke diepgewortelde haat achter als sommigen beweren? Ook ben ik benieuwd naar de kerk waar we altijd voor hebben gewerkt. Heeft die zich staande kunnen houden in het geweld? En hebben ze in de naam van Christus ook iets tegenover de haat kunnen stellen?

‘k Hoop in Kenia met enkele schoolbesturen te gaan praten. Over verdere steun aan de scholen waar hun kinderen op zitten. Ze zijn tegelijk de boeren met wie we gewerkt hebben en die hun mais voor de eerste noodhulp hebben geleverd. Ze maken zich grote zorgen over hun akkers. Terecht – en daarom zal ik er ook met de boeren praten over wat nodig is en wat we kunnen doen om een volgende ramp te voorkomen of te verzachten. Er is me gevraagd om op het Reformed Institute for Theological Training (RITT) een begin te maken met het vak Ontwikkelingsstudies. De docent voor dat vak is ds. Ngigii. Over hem heb ik eerder geschreven. Hij durft niet meer in Plateau te komen. En ‘k heb dat vak eerder al samen met hem gegeven. Dat vak staat door de gebeurtenissen van de afgelopen weken ineens in een totaal ander licht! Want in vele opzichten is Kenia weer terug bij af!

‘k Hoop Grace te bezoeken en te zien wat mogelijk is in verband met het project voor ongehuwde moeders. Het zal alleen maar harder nodig zijn, dat is wel zeker. Maar ’t is meer de vraag hoe het nu uitgevoerd zal kunnen worden. Ook zal ik namens de gemeente van de Ontmoetingskerk in Middelburg met de kerkleiding om tafel zitten over de bouw van een rehabilitatiecentrum voor straatkinderen. Ook dat is alleen maar meer noodzakelijk geworden dan voorheen.

Bernard

Hopelijk kan ik voor m’n terugkeer naar Nederland ook nog met Alice afspreken. In de update van 28 januari heb ik over haar geschreven en over de traumatische gebeurtenissen die ze met haar familie heeft meegemaakt. Nee, ze zal niet naar Plateau kunnen komen. Mogelijk dat wel elkaar nog in Nairobi kunnen treffen. Maar ze heeft om hulp gevraagd – niet voor haarzelf, maar voor haar broer Bernard. Want die zat op school in de buurt van Eldoret. Hij zou naar klas 3 gaan. De school waar hij naar toe ging, is niet langer veilig voor een Kikuyu leerling. Daarom heeft ze een school gezocht in veilig gebied, niet al te ver van Nairobi. Maar de school is een stuk duurder dan de school bij Eldoret. Het zal ongeveer € 500,= kosten om Bernard dit jaar naar school te laten gaan. Mocht u een beetje willen helpen, dan is dat zeer welkom. En als er te veel binnen komt op het rekeningnummer van onze stichting, dan wordt het aan een andere leerling besteed. Want er zijn veel meer meisjes en jongens als Bernard, die niet terug kunnen keren naar de school waar ze op zaten…

Wat kunnen we doen?

Het is geweldig dat een aantal mensen hebben gereageerd op het stukje over microkredieten voor de boeren in de omgeving van Plateau en dat u kennelijk ook vindt dat de akkers daar bewerkt moeten worden. ‘k Herhaal het nog maar even. We willen de boeren graag steunen met het verlenen van microkredieten die gebruikt zullen worden om hen een heel pakket aan te bieden: ploegen, eggen, zaaien en onkruidbestrijding. Zo willen we proberen te voorkomen dat de ramp nog groter wordt en dat er hongersnood zal komen. En graag reken ik u even voor wat de kosten zijn voor 1 acre (2/5 ha.), de gangbare maat waarin het land in Kenia wordt gemeten: Ploegen: € 25,= Eggen en Planten: €25,= Onkruidbestrijding en bemesting: € 25,=. Kunstmest: € 60,=. Zaad: € 15,=. Totaal: € 150,= voor 1 acre die naar schatting 20 tot 25 zakken mais opbrengt.

Helpt u mee?

Mocht u ons hiermee willen helpen met het verlenen van deze hulp, dan is dat zeer welkom! U kunt uw gift overmaken op:

rekening nr. 1335.62.751 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia, Middelburg, onder vermelding van: MICROKREDIET.

En mocht u Bernard willen helpen met zijn schoolgeld, dan kunt u op dezelfde rekening een gift overmaken onder vermelding van: BERNARD.

Deze Stichting is door de belasting erkend en daarmee zijn uw giften binnen de geldende regels fiscaal aftrekbaar.

Gebed

We vragen niet alleen om financiële hulp. Wilt u ook met ons bidden voor Kenia en de mensen die er wonen, van welke stam ze ook zijn? Voor Bernard en voor de boeren? Voor de vluchtelingen en voor de bemiddelingspoging van Kofi Annan?

Situatie in Kenia