Situatie in Kenia

woensdag 2 januari 2008 | E. van den Ham

Beste mensen,

Velen van jullie hebben de afgelopen dag(en) gemaild of gebeld in verband met de situatie in Kenia. 't Is duidelijk dat het jullie en ons zeer bezig houdt. Graag wil ik proberen om via onze eigen informatie jullie op de hoogte te houden, uiteraard met een bijzondere aandacht voor degenen die we daar persoonlijk kennen, voor de Ushirika gemeente, voor Jurjen en Tineke de Groot en voor RITT.

Om te beginnen: de situatie in Eldoret is buitengewoon ernstig. Er is sprake van vele tientallen (zo niet honderden) doden. De kerk die afgebrand is en waar veel mensen in omgekomen zijn, stond volgens de informatie van ds. Ariko Ekitala ongeveer 15 km buiten Eldoret aan de grote weg van Eldoret naar Nairobi. Andere berichten spreken over een kerk op ongeveer 1 km afstand van de Ushirika kerk aan de weg naar het vliegveld, aan de rand van Langas (een sloppenwijk) waar al vele doden gevallen zijn.

De acties richten zich hoofdzakelijk tegen de Kikuyu's, waardoor een aantal mensen uit onze kring van bekenden bijzonder gevaar lopen. Dat zijn met name Grace, die in een sloppenwijk woont waar inmiddels tientallen doden gevallen zijn. Ook zij heeft onderdak gevonden in een kerk en vanmorgen heb ik haar aan de lijn gehad. Het was vannacht in haar wijk iets rustiger geweest. Vele huizen zijn daar verbrand. Haar eigen huisje staat er nog en is nog niet geplunderd. Tom Muturi (die op RITT werkt) is in veiligheid. Wel is zijn koe gedood, maar zijn huis is niet in brand gestoken. Alice (die bij ons werkt en vlak bij ons huis woont) slaapt met haar familie op RITT. Hun keuken (kookhut) is afgebrand en de schapen zijn gedood of meegenomen. Hun huis is niet in brand gestoken en niet geplunderd. Ds. Ngigii schijnt gewond te zijn(dat weet ik niet zeker) en verblijft met zijn familie in een opvang voor vluchtelingen. Er zijn berichten dat zijn huis in Burnt Forest is platgebrand. Ds. Muceru (een oudere predikant die ook voorganger in de Ushirika kerk is) is in veiligheid. Hoe het met zijn huis is weet ik niet.

Er waren geruchten dat een aantal predikanten van de RCEA zijn omgekomen. Tot dusverre heb ik daar geen bevestiging van kunnen krijgen. In de hectiek van het moment zijn er vele geruchten, gelukkig niet allemaal waar.

Volgens de laatste berichten zijn Jurjen en Tineke de Groot met hun kinderen per vliegtuig op weg naar Nairobi of daar inmiddels aangekomen. Ze zullen daar verdere ontwikkelingen afwachten. Hun Zoetermeerse gasten Arjen en Demelza proberen de eerste beschikbare vlucht uit Kenia naar Europa te nemen. Maar de berichten zijn dat ze allemaal in veiligheid zijn. Tot dusverre heeft het geweld zich niet tegen buitenlanders gekeerd en zelfs niet tegen de Indiase gemeenschap. Wel zijn er winkels geplunderd van alle kleuren en soorten mensen. Het eten begint op te raken; telefoonkaarten zijn niet of nauwelijks meer verkrijgbaar en ook de brandstof raakt op.

Het gezin en het huis van Margaret is tot dusverre in veiligheid. Zij verblijven gewoon op de compound bij ons huis in Plateau, naast de Bijbelschool. In de buurt zijn enkele huizen platgebrand, waaronder de boerderij van onze buurman, een oud-minister. Tegelijk heeft Margaret informatie gekregen dat men onze compound wil ontzien en dat is tot dusverre dus ook gebeurd. In en rond RITT en ons huis is het na de brand bij de buren rustig gebleven.

Volgens ds Ariko Ekitala, directeur van RITT, lijkt het geweld iets af te nemen. Hij heeft vanmorgen minder wegversperringen gezien op weg naar RITT en het lijkt er op dat oproepen van de politieke leiders om het geweld te stoppen enig effect gaan krijgen. Ook Grace vertelde dat het de afgelopen nacht en vanmorgen rustiger is geworden. We hopen dat zich dat doorzet en dat de mensen tot bezinning komen. Niemand, maar dan ook niemand (Keniaan of buitenlander) had voor mogelijk gehouden wat er de afgelopen dagen gebeurd is.

We zijn dankbaar dat de mensen met wie we nauwe banden onderhouden niet hebben deelgenomen aan de vreselijke dingen die hebben plaatsgevonden en tot dusverre ook gespaard en bewaard zijn. We weten dat velen met ons voor hen en voor de velen in nood bidden. We zijn ook dankbaar dat we berichten horen dat de kerk waarvoor we altijd hebben gewerkt, actief bezig is met het mobiliseren en organiseren van hulp. Waar het maar enigszins mogelijk is, willen we hen daarmee helpen. ‘k Begreep dat ds. Songok als voorzitter van de kerk daar ook druk mee bezig is.

Op dit moment is het zover ik kan zien nog niet echt mogelijk om concrete hulp te bieden. Daarvoor is de situatie nog veel te chaotisch. Maar het gebeurde (en wat er nog gebeurt) is voor ons geen reden om onze hulp of onze projecten te gaan stoppen. Ze zullen des te meer nodig zijn.

Hopelijk hebben jullie op deze manier een beetje een indruk van de dingen die er rond Eldoret gebeuren. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal ik jullie weer informeren.

Met hartelijke groet,

Ds. E. van den Ham