Honger in Kenia...

maandag 18 juli 2011 | E. van den Ham

Opnieuw worden we geconfronteerd met indringende beelden uit Kenia, Somalië en Ethopië vanwege de honger die toeslaat in de Hoorn van Afrika. Van diverse kanten is ons gevraagd of SCHiK ook (al) bezig is met het verlenen van noodhulp. Graag willen we u laten weten wat SCHiK in deze situatie kan betekenen.

Allereerst: nee, we zijn op dit moment niet bezig met het verlenen van noodhulp. De problemen in de vluchtelingenkampen zijn immens en vragen echt om actie van de kant van VN / Rode Kruis. Daar komt bij dat het om grote concentraties van mensen gaat, die voor het grootste deel ook in de kampen van de VN verblijven. De veiligheidssituatie in dat gebied is bovendien van dien aard, dat er gewapende escortes nodig zijn voor de voedselkonvooien.

Het heeft ons wel verbaasd dat nu plotseling op zo grote schaal de publiciteit wordt gezocht. "De ergste droogte in zestig jaar..." Maar de problemen in de kampen zijn niet plotseling ontstaan, evenmin als de problemen in Somalië. En de VN zijn al jaren in deze kampen aanwezig. Dat het twee jaar niet heeft geregend, is ook niet iets dat pas vorige week bekend is geworden! Het is dan ook niet de honger die nieuw is, maar de publiciteit er om heen. Kennelijk kan de wereld publicitair weer een ramp aan...

Afgezien van deze verbazing, liggen deze kampen en de ongetwijfeld zeer grote problemen ver buiten de regio's waar wij actief zijn.

Wie acuut wil helpen, verwijzen we daarom graag door naar gironummer 555.

 

Wat wij zelf doen? Helpen te voorkomen dat er honger ontstaat!

Daar waar wel regen valt (zoals in het gebied rond Eldoret) proberen we de boeren te helpen voldoende voedsel te verbouwen om niet alleen hun eigen gezin van eten te kunnen voorzien, maar ook een wezenlijke bijdrage te leveren aan voedselzekerheid in hun omgeving.

Verder verwachten we dat er inderdaad problemen gaan onstaan in de noordwestelijke gebieden van Kenia: Turkana en Pokot.

Ook daar is droogte en nemen de problemen toe. In de gebieden waar we in het verleden noodhulp hebben verleend is op dit moment nog geen sprake van een crisissituatie. Als die zich wel aandient, zullen we zeker proberen te doen wat mogelijk is. Daar zullen we uw hulp zeker bij nodig hebben!

Verder maken we ons zorgen om de boeren in het gebied. Als op dit moment opnieuw een grote stroom van gratis of heel goedkope mais het land wordt binnengebracht, verwachten we dat velen in de problemen gaan komen. Want dan kunnen ze hun oogst niet voor een redelijke prijs verkopen. Wat redelijk is? Dat de opbrengst van hun oogst de investeringen in grondbewerking, kunstmest en zaaigoed dekt. En dat ze daarboven voldoende zullen verdienen om zelf te eten te hebben en hun kinderen naar school te laten gaan. Zoals de leveranciers van de noodhulp dus: boeren uit Amerika en Europa, die wel een redelijke prijs krijgen voor de mais die als noodhulp verscheept gaat worden.

Want dat hebben we al vaker gezien: dat juist de grootschalige noodhulp de kleine boeren hard gaat treffen en hen het brood uit de mond stoot. Zo wordt een nieuwe ramp geboren. Maar dan zijn de journalisten al weer verder getrokken...

Wat zit de wereld toch geweldig ingewikkeld in elkaar!

Honger in Kenia...